Ceník 

platný od 1.1.2021

Název TarifuInzerovaná a Maximální
stahování/
odesílání (Mb/s)
Běžně dostupná
stahování/
odesílání (Mb/s)
Minimální
stahování/
odesílání (Mb/s)
Cena
Tarif 5040/1024/612/3350 Kč/měsíc
Tarif 150100/5060/3030/15450 Kč/měsíc
Tarif 300200/100120/6060/30550 Kč/měsíc

Ceny tarifů jsou uvedeny včetně 21% DPH

Informace o odchylkách – Přístup k internetu v pevném místě
Dle nařízení EU č. 2015/2120, čl. 4 odstavec 1 d), a dle všeobecného oprávnění ČTÚč. VO-S/1/08.2020-9

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu v pevné síti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti přístupu k internetu v pevné síti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy. Vzhledem k povaze internetu a způsobu přenosu dat ve vlastní síti i sítích třetích stran, mohou se občas vyskytnout odchylky od inzerované rychlosti. Tyto odchylky jsou závislé na mnoha faktorech* a mohou způsobit snížení kvality a rychlosti přenosu pro jednotlivé internetové služby, aplikace, obsah a zpomalit stahování a vkládání obsahu. V případě, že nastane situace trvající nebo pravidelně se opakující odchylky od běžně dostupné rychlosti internetu v pevném místě, má účastník právo službu reklamovat dle platných právních předpisů a Všeobecných podmínek poskytovatele.

*použitá technologie pro připojení účastníka, frekvenční pásmo, počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení konstrukčními vlastnostmi budov, koncentrace uživatelů, překážky v cestě šíření signálu (pro bezdrátový internet), kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu účastníka (např. domácí WiFi připojení), kvalita a konfigurace počítače, nebo jiného zobrazovacího zařízení účastníka